Σχετικά

Η ομάδα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Θεωρίας Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Εφαρμογών αποτελεί ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η ομάδα Τηλεπικοινωνιακών Δικτύων, Θεωρίας Τηλεπικοινωνιακής Κίνησης και Εφαρμογών αποτελείται από τα εξής μέλη:
  •     Μιχαήλ Δ. Λογοθέτης (Καθηγητής, Επικεφαλής ομάδας)
  •     Ιωάννης Δ. Μοσχολιός (Συνεργάτης Ερευνητής)
  •     Ιωάννης Κ. Παπανίκος (Senior Engineer)
  •     Βασίλειος Γ. Βασιλάκης (Υποψήφιος Διδάκτωρ)
  •     Ιωάννης Σ. Βαρδάκας (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)
  •     Γεώργιος Α. Κάλλος (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)
  •     Μιχαήλ Κ. Σιδηρόπουλος (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)
  •     Γεώργιος Ε. Φάκος (Μεταπτυχιακός Φοιτητής)

Δείτε περισσότερα για το Teletraffic Group