Σχετικά

Η Ομάδα Τηλεπικοινωνιακών Εφαρμογών και Τηλεπληροφορικής ανήκει στο Εργαστήριο Ενσύρματης Τηλεπικοινωνίας του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών και δραστηριοποιείται στους παρακάτω ερευνητικούς χώρους

  • Διαδικτυακές υπηρεσίες (Web services)

   Οι διαδικτυακές υπηρεσίες (Web Services) είναι ένα τμήμα λογισμικού που χρησιμοποιεί συγκεκριμένες τεχνολογίες, πρότυπα και τυποποιημένα πρωτόκολλα ανταλλαγής μηνυμάτων στο διαδίκτυο (πχ SOAP, XML, WSDL, UDDI), με σκοπό την παρουσίαση μίας εφαρμογής σε άλλες υπηρεσίες και πελάτες του διαδικτύου.
   Οι διαδικτυακές υπηρεσίες είναι ανεξάρτητες από τη γλώσσα και το περιβάλλον ανάπτυξης και υλοποιούν ένα κατανεμημένο σύστημα πληροφορίας βασισμένο σε μια αρχιτεκτονική προσανατολισμένη στην υπηρεσία.

  • Εφαρμογές πάνω από ασύρματα δίκτυα

   Ασύρματα τοπικά δίκτυα δεδομένων (WLAN) που επεκτείνουν ή αντικαθιστούν ενσύρματα LAN. Καθιστούν δυνατή την κινητικότητα του χρήστη με τη χρήση φορητών υπολογιστών, Personal Digital Assistance και κινητών συσκευών. Υποστηρίζουν το πρωτόκολλο IEEE 802.11.

  • Ασφάλεια βάσεων δεδομένων
  • Διαχείριση περιεχομένου

Παραγωγή, διαχείριση (οργάνωση και προετοιμασία), διανομή και δημιουργία δυνατοτήτων χρήσης και επεξεργασίας ηλεκτρονικού περιεχομένου.

  • Εφαρμογή προτύπων στο χώρο της υγείας (HL7)

Η ανάπτυξη ανεξάρτητων ιατρικών πληροφοριακών συστημάτων (RIS, PACS, HIS, LIS) απαιτούν συμβατότητα με το πρωτόκολλο HL7, για την ηλεκτρονική ανταλλαγή κλινικής, οικονομικής και διαχειριστικής πληροφορίας.

  • Εφαρμογές διαχείρισης ζωτικών σημάτων και απεικονιστικών εικόνων

Συλλογή, αρχειοθέτηση και επεξεργασία μετρήσεων ζωτικών σημάτων, όπως ηλεκτροκαρδιογράφημα, κορεσμός οξυγόνου αίματος, αρτηριακή πίεση, σφυγμοί και θερμοκρασία.

 

Δείτε περισσότερα για το CTA Group